Изгодни оферти за дрехи

За записване

 

За записване е необходимо следното :

  •  Свържете се с нас по телефона или по електронната поща, за да научите подробности и да разберете, има ли свободни места. Дайте ни информация дали ще участвате самостоятелно или с Вас ще дойдат членове на Вашето семейство или Ваши приятели, за да се уточни опцията за настаняване. 

  • За да бъде резервирано Вашето място, ще бъде необходимо да внесете таксата за обучение - 88 лв,  по банков път на банковата сметка на сдружение “Професионален форум за образованието”.

 

Банкови реквизити на Сдружение “Професионален форум за образованието”:

ЕИК (БУЛСТАТ ) : 131033152

СИБАНК, клон Тунджа”

IBAN : BG47BUIB98881091796100

BIC BUIBBGSF 

Сдружение “Професионален форум за образованието” не е регистрирано по ДДС. Сдружението има сертификат №448-1698 по ISO 9001:2015 и е регистрирано в ИРОПК на МОН като обучаваща педагози организация, с което има право да присъжда квалификационни кредити. 

  • Ако ще участвате и във втора програма, сумата за нея - 44 лв, можете да внесете по банков път или на място в брой, както е по-удобно за Вас. 

 

Важно: Ако Ви е необходима фактура за обучението на името на училището или друга институция, която ще поеме разходите Ви или част от тях, информирайте нашите сътрудници за това. За издаване на такава фактура ще ни бъдат необходими съответните данни: наименование на институцията, адрес, ЕИК, МОЛ. Фактурата ще ви бъде изпратена по електронен път, а хартиения оригинал ще получите на място в Слънчев бряг. 

Важно: За издаването на удостоверение за преминатото обучение по образец на МОН, ще Ви е необходимо да знаете номера и датата на издаване на Вашата диплома за висще образование, затова се погрижете за това предварително :) 

  • Сумата за настаняване - 122 лв на човек, за курсистите се заплаща по банков път на туроператор “ПроЛог 2015” ООД.  За придружителите е възможно да се плати на място, но те трябва да бъдат записани в предварителните списъци.

Банкови реквизити на лицензиран туроператор “ПроЛог 2015" ООД, лиценз №РК-01-7497:

ЕИК (БУЛСТАТ) : 203578730

СиБанк, клон "Тунджа"

IBAN: BG93BUIB98881045257000

BIC BUIBBGSF

"ПроЛог2015" ООД е лицензиран тураператор и туристически агент, с лиценз № РК-01-7497 от 14.12.2015 г.

 

Важно: Ако Ви е необходима фактура за настаняването на името на училището или друга институция, която ще поеме разходите Ви или част от тях, информирайте нашите сътрудници за това. За издаване на такава фактура ще ни бъдат необходими съответните данни—наименование на институцията, адрес, БУЛСТАТ, МОЛ. Фактурата ще ви бъде изпратена по електронен път, а хартиения оригинал ще получите на място. 

  • Ако искате да ползвате организиран транспорт София - Велинград - София, заявете това на нашите организатори по телефона или имейла. Сумата за транспорта е 26 лв на човек и може да се заплати по банков път на туроператор “ПроЛог 2015” ООД или в брой на място. 

 

Не се колебайте да се свържете с нас за всякакви въпроси и подробности!

 

GSM:  0878 188 800  *   088 70 70 112   *    0889 998 945  *  0888 188 997                       тел. 02 852 00 96

e-mail:

o_forum@abv.bg        

obrazovatelen.forum@gmail.com

 


 


Изгодни оферти за дрехи