Изгодни оферти за дрехи

Водещи

ПРОГРАМИ И  ВОДЕЩИ

Юрий Анджекарски

                                                                  

Иновации и визионерство в образованието, смяна на педагогическата парадигма, нови роли на педагога - това са интересите и дейността да Юрий от 1986 г.

Светлана Нанчева

Програми за социални умения и личностно развитие в училище, позитивен училищен климат,  партньорска общност около училището, бъдеще на образованието - това са интересите и работата на Светлана от 1988 г.

Генадий Матвеев

                                                                                                                                 

Педагогика на сътрудничеството, работа с "трудни" деца и родители, педагогическа екипност, емоционална интелигентност и социални умения - това са интересите и работата на Генадий от 1989 г.

Севдалина Белчева

Сертифициран Монтесори педагог, с опит от България и Великобритания, действащ учител в Монтесори детски център   

Ирина Апостолова

Педагог по изобразителни и приложни изкуства, художник, фотограф, йога учител, прекрасна  майка и баба. Работи с деца, родители, учители, студенти, пише учебници, реди изложби – свои и на ученици, прави стенописи, готви здравословна храна и още много други неща :)


Изгодни оферти за дрехи