Изгодни оферти за дрехи

Лятна Педагогическа академия 2018

ЛЯТНА ПЕДАГОГИЧЕСКА АКАДЕМИЯ 2018

1-6 август 2018 

6-11 август 2018

11-16 август 2018

Изтеглете поканата от тук

 

МОДУЛИ  И  ВОДЕЩИ

(1) УЧИЛИЩНИТЕ ПРОЕКТИ: ОТ ИДЕЯТА ДО РЕАЛИЗАЦИЯТА.

ВОДЕЩ: Светлана Нанчева, сдружение „ПФО”.

Кредитна стойност: 1 кредит.

(2) ДИДАКТИКА 3.0: ОТ ЗНАНИЯ КЪМ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ВОДЕЩИ: Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева, основатели на 151 СОУПИ и сдружение „ПФО”.

Кредитна стойност: 1 кредит.

(3) ПРЕВЕНЦИЯ И СПРАВЯНЕ С АГРЕСИЯТА И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ.

Водещ: Анет Маринова, практикуващ психолог, училищен психолог в 23 СУ - София. 

Кредитна стойност: 1 кредит.

(4) ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ. ПРОЕКТНА РАМКА НА УЧИЛИЩЕН МОДЕЛ..

ВОДЕЩИ: Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева, основатели на 151 СОУПИ и сдружение „ПФО”.

Кредитна стойност: 1 кредит.

(5) ЕФЕКТИВНИ МОДЕЛИ ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ.

ВОДЕЩИ: Генадий Матвеев, Светлана Нанчева, сдружение „ПФО”.

Кредитна стойност: 1 кредит.

(6) ПИАР И РЕКЛАМА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ВОДЕЩ: Ефрем Ефремов, сдружение „ПФО”.

Кредитна стойност: 1 кредит.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

      

- Консултации на всички желаещи за разработка на конкретни проекти

- Консултации на всички желаещи за работата на Обществения съвет

- Консултации на всички желаещи относно работата на Екипите за подкрепа на личностното развитие и Механизма за противодействие на тормоза и агресията


Изгодни оферти за дрехи