Изгодни оферти за дрехи

Пролетна Педагогическа академия 2017НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ 

"ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ"


10-13 април 2017, гр.Велинград


Конферентен блок

  • Първи национален педагогически форум за иновативни училищни модели 
  • Реализирани български модели от близкото минало, представени от участници в авторските екипи
  • Работещи и в момента български училищни модели, представени от ръководителите на институциите
  • Конкурсни разработки на иновативни модели от конкурсите на МОН и на ПФО, представени от техните автори


Семинарен блок

Обучение по одобрена от МОН програма: "Иновативното училище. Проектна рамка на училищен модел" (кредитна стойност - 1 кредит)


Изтеглете актуална версия (7.04) на предварителната програма от тук Изгодни оферти за дрехи