Изгодни оферти за дрехи

Пролетна Педагогическа академия 2017

НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ 

"ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ"

10-13 април 2017, гр.Велинград

Конферентен блок

  • Първи национален педагогически форум за иновативни училищни модели 
  • Реализирани български модели от близкото минало, представени от участници в авторските екипи
  • Работещи и в момента български училищни модели, представени от ръководителите на институциите
  • Конкурсни разработки на иновативни модели от конкурсите на МОН и на ПФО, представени от техните автори

Семинарен блок

Обучение по одобрена от МОН програма: "Иновативното училище. Проектна рамка на училищен модел" (кредитна стойност - 1 кредит)

Партньори на събитието: 

МОН

РУО София

СРСНПБ

ИПО


Изгодни оферти за дрехи