Изгодни оферти за дрехи

Лятна Педагогическа академия 2017

9-та ЛЯТНА ПЕДАГОГИЧЕСКА АКАДЕМИЯ

16 юли - 15 август 2017, Слънчев бряг

Смяна

Дати

Програми

Кредитна стойност - 1 кредит, 16 учебни часа

1-ва

16-21 юли

* УЧИЛИЩНИТЕ ПРОЕКТИ: ОТ ИДЕЯТА ДО РЕАЛИЗАЦИЯТА

         Водещ: д-р Ирена Димитрова

* КОУЧИНГЪТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

         Водещ: Милена Драгова

2-ра

21-26 юли

* ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ: ПРОЕКТНА РАМКА

         Водещ: Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева

* ЕФЕКТИВНИ МОДЕЛИ ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

         Водещ: Генадий Матвеев

3-та

26-31 юли

* ПРЕВЕНЦИЯ И СПРАВЯНЕ С АГРЕСИЯТА И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

         Водещ: Светлана Нанчева, Юрий Анджекарски

* ПОРТФОЛИОТО КАТО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ

         Водещ: Светлана Нанчева

* ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ: ПРОЕКТНА РАМКА

         Водещ: Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева

4-та

31 юли –

05 август

* ПЕДАГОГИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕЗУЛТАТИВНОСТ НА МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ, НАКАЗАНИЕ, НАСЪРЧЕНИЕ 

         Водещ: Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева

* ПИАР И РЕКЛАМА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

         Водещ: Светлана Нанчева, Ефрем Ефремов

* ЕФЕКТИВНИ МОДЕЛИ ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ 

         Водещ: Светлана Нанчева, Юрий Анджекарски

5-та

05 – 10 август

* ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 

         Водещ: Теодор Карайончев

* ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

        Водещ: адв. Янко Янков

6-та

10 – 15 август

* СТАТУТ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ СПОРЕД УРЕДБАТА НА ЗПУО 

         Водещ: адв. Янко Янков 

* ДИДАКТИКА 3.0. 

         Водещ: Юрий Анджекарски


Изгодни оферти за дрехи